, , ,

پلی كربنات PGPC-0407UR Khozestan

پلی كربنات PGPC-0407UR Khozestan یکی از انواع پلی کربنات های تولیدی پتروشیمی خوزستان است.

کاربردها: کاربرد در فضای باز، چند دیواره، ورق جامد

اسکرول به بالا