, , , ,

پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 Arya

LIM 1922 پلی اتیلن سبکی با ترکیب مناسبی از فرایندپذیری، انعطاف پذیری و چقرمگی است .

این گرید ترکیب منحصربه فردی از خواص فرایند پذیری، انعطاف پذیری و چقرمگی به دست می‌‌‌دهد که برای کاربردهایی که نیاز به توازن بین خواص مکانیکی و جریان پذیری دارند مناسب است. این گرید با فناوری و لیسانس SABTEC تولید می‌‌‌شود.

اسکرول به بالا