, , , ,

پلی اتیلن سبک تزریقی LFI 2047A Arya

LFI 2047A پلی اتیلن سبکی با چقرمگی خوب و خواص نوری مناسب است.

LFI 2047Aحاوی سطح متوسطی از آنتی بلاک و افزودنی لیزکننده (اروکامید) بوده و مصرف انرژی پایین و نرخ کشش مناسبی را در حین فرایند تولید به دست می‌‌‌دهد. این گرید ضریب اصطکاک پایینی را ضمن خواص بلاکینگ پایین ارائه می‌‌‌دهد.  این گرید با فناوری و لیسانس SABTEC تولید می‌‌‌شود.

اسکرول به بالا