, , , ,

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 AmirKabir

“I4 (GD 7255)” یک پلی اتیلن با چگالی بالا با پروپیلن به عنوان کومونومر است.  که توسط پتروشیمی امیرکبیر تولید می شود.
دارای قدرت ضربه بالا و تمایل کم تاب خوردگی است.
برنامه های کاربردی:
برای ظروف حمل و نقل با دیواره های ضخیم و بسیار هدایت شونده به عنوان مثال. سطل های زباله و جعبه های ماهی

اسکرول به بالا