, , , ,

 پلی استایرن مقاوم ( HIPS) HIPS 4521 Petropaak

توضیحات محصول:
HIPS-4125 پردازش عالی را در تزریق با ثبات ابعادی محصول نهایی خوب ارائه می دهد. همچنین می توانیم از این درجه برای پردازش اکستروژن استفاده کنیم.
برنامه های کاربردی نمونه:
برای نگهداری خانه، اسباب بازی و ظروف غذا استفاده می شود.

اسکرول به بالا