, , ,

 پلی اتیلن سنگین دورانی HD-3840UA Mahabad

HD3840UA یک کوپلیمر پلی اتیلن خطی با چگالی متوسط و توزیع وزن مولکولی باریک است که حاوی بوتن 1 (C4) به عنوان کومونومر است. برای استفاده در قالبهای چرخشی مناسب است.

اسکرول به بالا