, , ,

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX2 Kermanshah

EX2 Kermanshah یکی از انواع پلی اتیلن خای سنگین اکستروژن موجود است که توسط پتروشیمی پلیمر کرمانشاه تولید و توزیع می شود.

اسکرول به بالا