, , ,

پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 Maroun

CRP100 Marounیکی از انواع پلی اتیلن خای سنگین اکستروژن موجود است که توسط پتروشیمی مارون تولید و توزیع می شود.

کاربرد ها
لولهلوله گازلوله آباتصالات لولهلوله فشار قوی
ویژگی ها
مقاومت خوب در برابر ترکزایی ناشی از تنش های محیطی (ESCR), استحکام خوبِ هیدرواستاتیک, مقاومت ضربه بالا,

اسکرول به بالا