, , , ,

پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ Tabriz

LL0220KJ یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی کم خطی است که حاوی بوتن-1 (C4) به عنوان هم مونومر توایدی پتروشیمی تبریز  است.

برای مخلوط کردن مناسب است و با LDPE معمولی برای کاربردهای فیلم دمیده.

فیلم ساخته شده از LL0220KJ خالص دارای مزایای زیر نسبت به LDPE است:
تعادل خوب خواص مکانیکی، خواص نوری خوب و خواص باز شدن آسان در فیلم 2 لایه.

این درجه تایید تماس با مواد غذایی را دارد.
موارد استفاده:

فیلم های سبک و متوسط با خواص نوری خوب.

اسکرول به بالا