, , ,

پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی ) ZR230C Navid

محصول Parslen ZR230C قابل استفاده در سیستمهای اکستروژن برای تولید لوله های آب گرم و سرد می باشد. پایداری حرارتی این محصول همراه با چقرمگی بسیار مناسب در دماهای پایین، کاربرد آن را برای استفاده در خطوط انتقال آب گرم و سرد و نیز تولید ورقه های کارتنی پلاستیک تضمین می نماید.
استحکام بالا همراه با خزش مناسب این محصول، آن را برای اتصالات جوشکاری شده در دو سر لوله مناسب می سازد.

کاربرد:

تولید خطوط انتقال آب گرم و سرد
پروفایل و ورقهای پلاستیکی با چقرمگی بالا

اسکرول به بالا